Przejdź do treści

 • ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz., kierownik katedry
 • dr Ewa Kulawska
 • dr Izabela Gątarek
 • dr Ewelina Rzońca
 • mgr Katarzyna Błażejewska
 • mgr Sandra Skorza

Umowa zlecenie:

 • mgr Aniela Baranowska
 • dr Joanna Kandzia
 • dr Julita Kosińska
 • dr Małgorzata Kustorz-Piątosa
 • dr Elżbieta Lesiak – Bielawska
 • mgr Maria Michnowska
 • mgr Anna Piskorek-Atys
 • dr Adam Rychlik

 • dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz., kierownik katedry
 • prof. dr hab. Jacek Błeszyński

Adiunkci:

 • dr Marlena Kilian
 • dr Kinga Krawiecka
 • dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

 • ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz., kierownik katedry
 • dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.

Adiunkci:

 • dr Agnieszka Klimska
 • dr Marcin Klimski
 • dr Beata Krajewska
 • dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
 • dr Katarzyna Stankiewicz

Umowa zlecenie:

 • mgr Beata Sapiejewska-Dąbrowska
 • mgr Artur Pięta

 • ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz., kierownik katedry
 • dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz.

Umowa zlecenie:

 • mgr Marcin Bielecki
 • dr Barbara Głasek
 • mgr Aneta Żmijewska

 • ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz., kierownik katedry
 • dr Martyna Czarnecka
 • dr Kamil Kuracki
 • dr Marek Kulesza
 • dr Sebastian Skalski-Bednarz

Umowa zlecenie:

 • dr Maciej Ciechomski
 • mgr Łukasz Kowalski
 • mgr Michał Winczek

 • dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., kierownik katedry
 • dr Żaneta Tempczyk-Nagórka
 • mgr Ewelina Ligęza
 • dr Konrad Wierzbicki

Umowa zlecenie:

 • mgr Krystyna Mucha

 • ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski, kierownik katedry
 • dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz.
 • dr hab. Barbara Galas, prof. ucz.
 • dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz.
 • dr Michał Paluch

 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, kierownik katedry
 • prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek
 • ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz.

Umowa zlecenie:

 • mgr Monika Nowosielska